Zmiany w rozliczeniu ulgi dla dzieci w 2014 za rok 2013

Zmiany nowelizacji obejmują następujące zasady uzyskania ulgi na dzieci:

  • Istotne jest, czy pełnimy funkcję rodziny zastępczej, wychowujemy, czy też sprawujemy władze nad dzieckiem pełno, bądź małoletnimi (dziecko małoletnie do 18 roku życia, uczące się do 25). Za rok, w którym dziecko staje się pełnoletnie ulga przysługuje za miesiące, w których dziecko przynajmniej jeden dzień pozostawało małoletnie.
  • Wspólny limit przychodów w wysokości 112.000 zł liczony jest dla małżeństw, które istnieją przez cały rok i posiadają jedno dziecko, i objęty jest podatkiem wg. skali, liniowym lub z kapitałów pieniężnych (zbycie odpłatne papierów wartościowych albo pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacja wynikających z nich praw, zbycie odpłatne udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną, wkłady niepieniężne w spółdzielniach w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowanej części - art 30b ustawy o PIT). Dochody mogą być pomniejszone o składki ZUS, przekroczenie ich limitu nie uprawnia do korzystania z ulgi prorodzinnej.
  • Limit dla małżeństw, które istnieją nie cały rok i posiadających jedno dziecko, liczony jest oddzielnie dla każdego małżonka - po 56.000 zł. Przekroczenie tego limitu przez jednego z małżonków nie eliminuje drugiego (który tego limitu nie przekroczył) do uzyskania ulgi.
  • Wartość limitów określają przychody ze źródeł wymienionych powyżej, i tylko one (wykluczając np. przychody objęte podatkiem ryczałtowym czy tonażowym, albo z działów specjalnych produkcji rolnej).
  • Małżeństwa posiadające dwoje lub więcej dzieci, nie są objęci limitem przychodu. W przypadku osiągnięcia przez jedno z dwojga dzieci pełnoletności, limit automatycznie wchodzi w życie i jego przekroczenie odbiera prawo do korzystania z ulgi.

Ulga za jedno dziecko w przypadku posiadania jednego lub dwójki dzieci wynosi po 92,67 zł na miesiąc.
W przypadku posiadania trójki lub więcej dzieci ulga rośnie następująco:

  • pierwsze dziecko 92,67 zł
  • drugie dziecko 92,67 zł
  • trzecie dziecko 139,01 zł
  • czwarte dziecko i każde następne 185,34 zł