Ile odliczyć i w jaki sposób?

Ulga prorodzinna uprawnia do odliczenia 1112,04 rocznie. Jeżeli podatnikowi przysługuje ulga tylko przez kilka miesięcy w roku – za każdy miesiąc wartość ulgi wynosi 92,67 zł, a jeżeli doszło do podziału ulgi na dni – odliczenie przysługuje w kwocie 3,09 zł za każdy dzień.

Ulgę dzieli się na dni w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka.
Istotne jest to, że odliczenia dokonuje się od podatku, czyli bezpośrednio zmniejsza się wartość zobowiązania podatkowego.

Z ulgi skorzystać można poprzez wskazanie w załączniku PIT/O ilości dzieci i wartości odliczenia jako iloczynu liczby dzieci, za które przysługuje prawo do ulgi oraz podanie w części E tego załącznika – danych tych dzieci oraz miesięcy, za które przysługuje odliczenie.

Jeżeli ilość dzieci przekracza pięcioro, to należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O, wykazując w nim(nich) w szczególności Numer Identyfikacji Podatkowej (poz.1 lub 2), numer załącznika (poz.4) oraz brakujące dane.

Po wypełnieniu PIT/O podatnik powinien wartość odliczenia umieścić w PIT-37 lub PIT-36.